Certificats de català

 Certificats de català

Els alumnes que titulen a 4t d'ESO o a 2n de Batxillerat poden demanar l'homologació dels títols oficials de català. 

A continuació teniu la informació dels requisits que s'han de complir: 

Homologaci catal ESO

Homologaci catal BATX

El centre, automàticament, sol·licita aquests títols i, una vegada ens arriben, ho publicam a la pàgina web perquè els alumnes interessats puguin passar a recollir-los.