Calendari renovació Consell Escolar

S'ha aprovat el següent calendari per a la renovació del Consell Escolar.