Lliurament informes avaluació inicial

Informam les famílies que avui els tutors han donat els informes d'avaluació inicial als alumnes.