Sol·licituds admissió batxillerat i cicles formatius

Recordam amb alumnes que cursen 4t d'ESO que recordin que al juny han de fer les sol·licituds d'admissió a batxillerat o a cicles formatius. És important recordar que s'ha de fer ara malgrat quedin assignatures pendents de recuperar al setembre. 

Revisau els períodes de sol·licitud de plaça a la pàgina d'escolarització